ГОЛОВНА   |   ПРО НАС   |   СПЕЦІАЛЬНОСТІ    |   АБІТУРІЄНТОВІ   |   СТУДЕНТОВІ   |   ВИКЛАДАЧУ   |   БІБЛІОТЕКА
 

 .:: ПРО НАС   

   Логотип коледжу Черкаський державний бiзнес-коледж створений 29 серпня 2000 року наказом Мiнiстерства освiти i науки України №412 на базi Черкаського модельного центру пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв. Його основна мета - пiдготовка фахiвцiв сучасних спецiальностей для пiдтримки процесу реформ в Українi.

    Директор - Куклін Олег Володимирович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, викладач вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений орденом "Почесний Хрест" Української православної церкви, знаком "Відмінник освіти України", Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, почесний працівник Черкаського державного бізнес-коледжу.

    В коледжі навчається 1056 студентів за 8 спеціальностями на 4 факультетах: економіки ікомерції, бухгалтерського обліку і аудиту, комп`ютерних технологій, дизайну. Іногороднім надається гуртожиток.

   Наші випускники можуть продовжити навчання на III або IV курсах Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, на III або V курсах Черкаського державного технологічного університету, на V курсі Черкаської філії Української Академії банківської справи.

   Випускники отримують державний диплом молодшого спецiалiста або бакалавра.


   Ми щорiчно беремо участь в європейських ярмарках навчально-тренувальних фiрм Лабораторія дизайну"EUROPEN" у ФРН. Щорiчно направляємо викладачiв на стажування в навчальнi заклади ФРН за програмою спiлки iм. Карла Дюйсберга термiном до семи мiсяцiв. Регулярно проводимо практикуми для слухачiв Черкаського представництваКорпусу Миру США.

   У нас працює 90 викладачів, з них: 11 кандидатів та докторів наук, 19 мають кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії", 14 пройшли стажування в ФРН та отримали міжнародні сертифікати. Шість викладачів працюють над дисертаційними дослідженнями у галузі педагогічних, економічних, філософських та фізико-математичних наук.


   Черкаський державний бiзнес-коледж - це два навчальнi корпуси, навчально-лабораторний корпус, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складаєВолейбольна команда 13056 кв.м. Маємо стадiон та спортивне мiстечко , орендуємо мiський басейн.


    Коледж є колективним членом Українського союзу промисловців і підприємців. Черкаський державний бізнес-коледж - базовий коледж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Спеціальності
на базi базової загальної середньої освiти (9 класів):
5.050111 "Бухгалтерський облiк"
5.050107 "Економiка пiдприємства"
5.050113 "Комерцiйна дiяльнiсть"
5.091504 "Обслуговування комп`ютерних та iнтелектуальних систем i мереж "
5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної технiки i автоматизованих систем "
5.020210 "Дизайн " (спеціалізація - графічний дизайн)

на базi повної загальної середньої освiти (11 класів):Бібліотека
6.050100 "Облік і аудит(бакалавр)"
5.050107 "Економiка пiдприємства "
5.050100 "Комерцiйна дiяльнiсть "(бакалавр)
5.050113 "Комерцiйна дiяльнiсть "
5.091504 "Обслуговування комп`ютерних та iнтелектуальних систем i мереж "
5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної технiки i автоматизованих систем "
5.0210210 "Дизайн " (спеціалізація - графічний дизайн)

   Ми постійно працюємо над створенням авторських освiтнiх программ, якi б забезпечили високоякiсну пiдготовку випускникiв, конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних технологiй, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв, розробкою наскрізних навчальних планів та робочих програм з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького та Черкаським державним технологічним університетом.

Останньє обновлення: 11.03.2004

.: