МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            28.09.2004 N 760

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 жовтня 2004 р.
                   за N 1330/9929


       Про внесення змін до зразків та описів
       студентського та учнівського квитків,
        затверджених наказом Міністерства
           освіти і науки України
            від 10.12.2003 N 810


   Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про  професійно-технічну  освіту"
( 103/98-ВР ) та Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000
N 773 ( 773/2000 ), постанови Кабінету Міністрів України від
8 вересня 2004 р. N 1192 ( 1192-2004-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. N 541"
Н А К А З У Ю:

   1. Унести такі зміни до зразків та описів студентського та
учнівського квитків, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 10.12.2003 N 810 ( z1243-03, za243-03 ) "Про
затвердження  студентського та учнівського квитків державного
зразка" та зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України
26.12.2003 за N 1243/8564:

   1.1. У зразках студентського та учнівського квитків вилучити
поле з написами "Пільги" та "Має право на пільговий проїзд"; в
описах студентського  та учнівського квитків у п.п."г" слова
"інформацію про наявність пільг" та абзаці 8 слово "Пільги"
виключити.

   2. Студентські квитки, видані до реєстрації даного наказу,
уважати дійсними на протязі 2004/2005 навчального року.

   3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
постановою Кабінету  Міністрів України від 08.09.2004 N 1192
( 1192-2004-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1999 р. N 541".

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.

 Міністр                        В.Г.Кремень