Хто б міг подумати, що Модельний центр, який був відкритий у 1995-му році при вищому професійному училищі № 10 м. Черкаси, вже за п'ять років буде реорганізовано в Черкаський державний бізнес-коледж, а ще за рік розпочне підготовку бакалаврів з напряму „Економіка і підприємництво". Сім років тому наша перша спеціальність "Комерційна діяльність", перші 72 студенти та 12 комп'ютерів здавалися вершиною успіху колективу. Сьогодні 11 спеціальностей, понад 1500 студентів та 11 комп'ютерних лабораторій сприймаються як норма повсякденного життя бізнес-коледжу. На думку академіка В.П.Андрущенка "вже в найближчі 10-15 років світ постане перед проблемою нового стратифікаційного поділу" — тобто поділу на інтелектуально потужні країни і країни-постачальники дешевої робочої сили. Майже те ж саме чекає вищу освіту України. Хвиля безкінечного зростання кількості студентів та нестримний і необґрунтований ріст кількості вищих навчальних закладів у країні закінчились. Це відчули в минулому році всі працівники вищої школи. З 2007-го року розпочалось зменшення кількості прийнятих студентів у ВНЗ ІІІ-І\/ ріння акредитації, а у ВНЗ І-ІІ рівня- це вже відбувається з 2004 року. Рік 2008 повинен ринковими методами поділити ВНЗ на дві групи: лідерів та аутсайдерів. Ми наближаємося до стандартної європейської норми — на всі університети не вистачає абітурієнтів! Для споживачів освітянських послуг — студентів та їх батьків — це велике благо. Є право вибору, особливо з введенням зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників, посилюється конкуренція між окремими вузами та регіонами і столицею. До речі, науково-педагогічний колектив нашого бізнес-коледжу підтримав цю ідею ще на стадії впровадження і беззаперечно сприйняв її як досягнення національної системи освіти— частини європейського освітнього простору.

КОРИСТЬ ВІД ОСВІТИ

Як же обрати ВНЗ? На мою думку для більшості абітурієнтів це повинно бути усвідомлене бажання змінити (покращити) своє особисте життя! Звідси й перша проблема вибору — "Користь від освіти". Інститут соціології НАН України з 1992 року веде науковий моніторинг незадоволення рівнем своєї освіти серед випускників ВНЗ: в 2006 році цілком незадоволеними були 39,9 відсотка опитаних, у 2002 році - 40 відсотків. На жаль, стан справ не змінюється: майже кожен другий випускник і сьогодні негативно оцінює професійний рівень своєї альма-матер. Основною ж перешкодою у працевлаштуванні після отримання диплому за певною спеціальністю є відсутність практичного досвіду роботи. Забезпечити відповідну якість професійно-практичної підготовки надзвичайно , важко, адже студента потрібно навчати не лише в аудиторії, а й на майбутньому робочому місці. В нашому навчальному закладі цей принцип підготовки був впроваджений ще в 1995 році — зі створення навчально-тренувальної фірми «Підприємець ХХІ століття», яка імітує діяльність справжнього комерційного підприємства. Майбутні бухгалтери, економісти, комерсанти, маркетологи, фінансисти проходять поетапну практичну підготовку на 54 робочих місцях у 7 відділах, що дозволяє тільки через два роки навчання виходити відразу на виробничу практику. Підготовка проводиться в малих групах (12-15 студентів) під керівництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи з використанням комп'ютерного забезпечення навчального процесу.Зрозуміло, що, наприклад, майбутні бухгалтери більшу частину навчальних годин проводять у відділі „Бухгалтерія", економісти — в фінансово-економічному

 

відділі,а комерсанти — у комерційному. Велика кількість годин практичних занять дає можливість студентам протягом всього курсу навчання одержати і закріпити на практиці навички роботи на кожному робочому місці навчально-тренувальної фірми. Цьому сприяє діючий принцип переміщення студентів по відділах, тобто кожен студент проходить практичне навчання в усіх вище названих відділах, відпрацьовує поставлене перед ним конкретне завдання, яке не є окремою практичною роботою: студент, виконуючи його, розуміє, як його дії відбиваються на роботі інших відділів. Таким чином, простежується замкнений цикл роботи відділів, пов'язаних один з одним. Пересування студентів по робочих місцях всередині відділів, а пізніше і по відділах навчально-тренувальної фірми, дає можливість всім студентам чітко уявити структури діючої фірми, розібратися в специфікації роботи кожного з відділів, і, як наслідок, бути не просто виконавцем, а й керівником. Сучасна концепція підготовки фахівця у галузі підприємництва, якої дотримуюсь і я як директор Черкаського державного бізнес-коледжу, виходить з того, що потрібно мати достатні знання не лише зі свого фаху, але й із цілої низки суміжних дисциплін, що дозволяє швидко перебудовуватися, залежно від змін і напрямів розвитку галузі. Крім того, з метою покращення якості виробничої практики та успішного працевлаштування студентів-випускників, наш навчальний заклад став колективним членом Черкаського обласного союзу промисловців і підприємців, Черкаської торгово-промислової палати та обласного об'єднання організацій роботодавців. Результатом організованого саме таким чином навчально-виховного процесу стало те, що за підсумками 2007 року 96 відсотків наших випускників отримали роботу за фахом.

НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ

Друга проблема — "Чи можна навчити навчатися?". Людина з вищою освітою, фахівець у своїй галузі, ніколи не скаже: "Достатньо, я вже все знаю". Наш швидкоплинний світ змінюється щодня: глобалізаційні процеси, вступ України до СОТ, нестабільна політична та економічна ситуація в країні, зміни у законодавстві вимагають постійного професійного підвищення кваліфікації без навчальних аудиторій та викладачів. Бажання та звичка самостійно навчатися закладається у ВНЗ. Тому дуже важливо, щоб для цього були створені особливі умови.

ЯК ЦЕ ВИРІШУЄТЬСЯ У БІЗНЕС-КОЛЕДЖІ?

Маємо сучасний читальний зал, власне видавництво навчальної літератури, окремо — студентський Інтернет-центр на 18 робочих місць. У кожну кімнату гуртожитку завершуємо підведення мережі Інтернету, переходимо на користування оптико-волоконною лінією, що дасть змогу підвищити швидкість користування поки що у 100 разів!До речі, користування мережею Інтернет безкоштовне для всіх та цілодобове для мешканців гуртожитку.

 

МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ПОВИННІ ГОТУВАТИ ПРОФЕСІОНАЛИ

Це також один з принципів Черкаського бізнес-коледжу. І це третя проблема вибору. Хто бути навчати майбутнього студента? Який кадровий склад викладачів? У нас над втіленням новітніх педагогічнихтехнологій, модернізацією навчального процесу працює 112 викладачів, кожен четвертий з яких є кандидатом наук або ж має кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії", 12 викладачів пройшли стажування у ФРН, Канаді, Польщі й отримали міжнародні сертифікати, 22 працівники нагороджено почесними відзнаками Міністерства освіти і науки України. Викладачами коледжу підготовлено 131 авторське навчальне видання для студентів. Ми — єдиний вищий навчальний заклад, де всі викладачі працюють за персональними контрактами з термінами дії від одного до п'яти років, де існує реальний конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Наші викладачі навчаються в аспірантурах Київського національного економічного та Черкаського національного університетів, захищають кандидатські дисертації і готують докторські — теж працюючи в коледжі на постійній основі.

ДЕ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ?

Для технікумів і коледжів дуже важлива співпраця за інтегрованими навчальними планами з університетами. Тому четверта проблема вибору — "Де далі продовжити навчання?". Тож наш навчальний заклад дбає і про перспективу продовження ступеневої системи освіти: з 2001-го року запроваджено підготовку бакалаврів у коледжі, укладено двосторонні договори з Київськими національними економічним університетом та торгово-економічним університетом, черкаськими ВНЗ — інститутом банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), Національним університетом ім. Б. Хмельницького та Державним технологічним університетом.

ЯКИЙ ВІН- ПРЕСТИЖНИЙ ВУЗ?

П'ята проблема — "Престижність ВНЗ". Освіта як соціальний інституту сучасному суспільстві є також найважливішим джерелом каналом соціальної мобільності та відіграє значну роль у соціальній диференціації членів суспільства, розподілі індивідів за соціальними прошарками і всередині них. Освіта виступає, як канал масових переміщень із одних соціальних прошарків в інші. Якщо оцінювати функцію освіти, що диференціює, то слід зазначити, що набирають сили і такі фактори, як престиж навчального закладу, його доступність і відповідність якості освіти ЇТ ринковій вартості. У нашому випадку є цікавою співпраця Черкаського державного бізнес-коледжу з міжнародними організаціями: Корпусом Миру США (проект „Молодіжний розвиток"), Міністерством національної освіти Франції (проект SAMEDI) та „АЛЬЯНС Франсез" (проект стажування студентів— майбутніх банківських працівників у французькому банку ВМР Paribask регіону Лімузен, Франція). Молодому поколінню створені не лише умови для навчання, а й для нормальної життєдіяльності: забезпечення підручниками та навчальними виданнями бізнес-коледжу, є гуртожиток, медичний пункт, спортивний і тренувальний зали, 27 спортивних секцій, гуртків і факультативів, у тому числі — й можливість вивчення трьох іноземних мов(англійської, німецької та французької). Все це для студентів безкоштовно! Єдиний критерій якості ВНЗ — кількість абітурієнтів. Що стосується Черкаського державного бізнес-коледжу, то знайдіть в Інтернеті наш сайт http://www.business-college.com.ua/ та дізнайтеся більше!

Олег КУКЛІН, доцент