"Нова Доба", №51, четвер, 24 червня 2010 року

   Проблема вибору молодою людиною, яка вступає у самостійне життя, своєї майбутньої професії нині є досить складною. Значна кількість навчальних закладів, напрямів, спеціальностей викликає як у молодих людей, так і у їх батьків почуття розгубленості: як зробити правильний вибір, як не схибити, аби у майбутньому мати добру освіту, престижну роботу, а не поповнювати лави кандидатів у центри зайнятості? Питання далеко не риторичне, адже від того, наскільки вдалим буде такий вибір, залежить майбутнє кожної молодої людини. У цьому сенсі примітними є дані  національного дослідження „Освіта в Україні”, яке провела компанія Research & Branding Group у 2010 році.  Як з’ясувалося, 54,6% респондентів вважають можливим отримання в Україні якісної вищої освіти, тільки 20,5% обрали б навчання в обласних вищих навчальних закладах, поєднуючи власні  можливості із навчанням у столиці, а 58% - назвали найбільш значимим фактором при виборі ВНЗ можливість наступного працевлаштування. Враховуючи досвід роботи на посаді директора Черкаського державного бізнес-коледжу, хочу поділитися власними думками та спробую пояснити свої поради нашим потенційним абітурієнтам.

СІМ КРОКІВ ДО МАЙБУТТЯ
Понад 90 відсотків випускників бізнес-коледжу працюють за спеціальностями


Олег Куклін, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, к.пед.н., доцент


    Перша порада вибору – ВНЗ повинен дати випускникові практичні навички, що гарантує працевлаштування.

Професійна компетентність або здатність особистості до успішної економічної діяльності повинна формуватися у студента із першого курсу навчання, а професійно-практична підготовка має бути пріоритетом у становленні майбутнього фахівця. Слід зазначити, що забезпечити відповідну її якість надзвичайно важко, адже молоду людину потрібно навчати не лише в аудиторії, а й на майбутньому робочому місці. У нашому навчальному закладі цей принцип був упроваджений ще у 1995 році в рамках спільної роботи за програмою ТРАНСФОРМ Уряду ФРН. У результаті постало створення навчально-тренувальної фірми «Підприємець ХХІ століття», яка імітує діяльність справжнього комерційного підприємства. Тобто, майбутні бухгалтери, економісти, комерсанти, маркетологи, фінансисти проходять поетапну практичну підготовку на 54 робочих місцях у 7 відділах, що дозволяє перші два роки навчати студентів в умовах виробництва, але в стінах коледжу. Переваги такої форми практичної підготовки очевидні: навчальні заняття проводяться в малих групах (12-15 студентів) під керівництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи. У навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна та офісна техніка, спеціалізоване програмне забезпечення. Пересування студентів по робочих місцях всередині відділів, а пізніше – і по відділах
 
навчально-тренувальної фірми, дає можливість усім студентам чітко уявити структуру діючої фірми, з’ясувати специфікацію роботи кожного з відділів і у майбутньому стати не просто виконавцем, а й керівником.    Турбуючись щодо поліпшення якості виробничої практики та успішного майбутнього працевлаштування студентів-випускників, бізнес-коледж став з 2001 року колективним членом Черкаської обласної спілки промисловців і підприємців, із 2004 – Черкаського обласного об'єднання організацій роботодавців, а від 2006 – Черкаської торгово-промислової палати. Результатом організованого саме таким чином навчального процесу стало те, що за підсумками минулого року 95 відсотків наших випускників отримали роботу за фахом або ж продовжили навчання в університетах.
   Проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців є гострою для всіх українських вищих навчальних закладів. Як зауважує Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник, одним із найскладніших питань функціонування системи вищої освіти є соціальна й економічна доцільність її мережі, а експерти у недалекому майбутньому прогнозують скорочення на третину кількості українських ВНЗ. Саме це і є одним із найсерйозніших викликів для вищої освіти Черкащини. Час безкінечно нестримного і необґрунтованого зростання кількості студентів та навчальних закладів закінчився – маємо в області 29 ВНЗ та 26 відокремлених підрозділів різних ВНЗ! Від 2007-го року розпочалося зменшення кількості прийнятих студентів до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, а у ВНЗ І-ІІ рівнів цей процес спостерігаємо ще від 2004 року. Тому так чи інакше у наш час посередництвом ринкових методів відбувається розподіл ВНЗ на дві групи: лідерів та аутсайдерів, причому їх визначають самі абітурієнти, голосуючи вступом.

Тому наша порада номер два: обирайте ВНЗ – лідера за напрямом підготовки у своєму регіоні.


 

Наступна наша рекомендація – з’ясуйте, хто навчає майбутніх фахівців.

Черкаський державний бізнес-коледж з гордістю може назвати себе організацією, яка навчається. Чому саме так? Передовсім тому, що ми завжди готові до змін, постійно трансформуємося і забезпечуємо навчання всіх членів свого колективу: студентів – через формальну та неформальну освіту, викладачів – через особистий і цільовий саморозвиток, підвищення кваліфікації, вивчення і впровадження сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Такий підхід дозволив сформувати високопрофесійний науково-педагогічний колектив. При цьому значна кількість викладачів суміщає викладацьку діяльність із практикою: сучасний досвід життя трансформується в теоретичні знання з нахилом у практичну підготовку. Викладачі коледжу захищають кандидатські дисертації і готують докторські, одночасно працюючи в коледжі на постійній основі, намагаються діяти за відомим латинським прислів’ям „Docendo discimus” – „Навчаючи, вчимося”.    Четверта порада: зверніть увагу, яка кваліфікація і за якою спеціальністю буде зазначена у дипломі випускника?

Пам’ятайте, що красива назва може не співпадати з Національним класифікатором України „Класифікатор професій ДК 003:2005”!

Порада п’ята: з’ясуйте, чи можливим стане продовження навчання в університеті?

Наприклад, у нашому навчальному закладі вибудовано перспективну систему ступеневої освіти: від 2001-го року запроваджено підготовку бакалаврів з напрямів "Маркетинг”, „Економіка підприємства” та „Облік і аудит”, які мають можливість вступати до магістратур Київських національних університетів: економічного ім. В.Гетьмана або торгово-економічного.

 
Також наші випускники мають змогу продовжувати навчання в Черкасах – Інституті банківської справи НБУ, національному університеті ім. Б.Хмельницького та державному технологічному університеті.
   Хотілося б звернути увагу, що у цьому році склалася сприятлива ситуація для випускників 9-х класів: за три роки навчання в коледжі можна здобути диплом молодшого спеціаліста, потім, продовжуючи навчання у нашому закладі, ще за два роки – диплом бакалавра і вступати відразу на 5-й курс університету. Той же шлях учень, який навчається в загальноосвітній школі і потім вступає до університету, пройде за сім років.

Порада номер шість: в яких умовах навчаються студенти?

   Як відомо, бажання та звичка самостійно навчатися закладається системою освіти. Тому дуже важливо, щоб для формування таких умінь були створені особливі умови у навчальному закладі. Насамперед намагаємося, щоб кожен студент мав вільний доступ до сучасного інформаційного простору, адже нині без цього важко уявити сучасний освітній процес. З цією метою у коледжі обладнано сучасний читальний зал, власне видавництво навчальної літератури, створено студентський Інтернет-центр, перейшли на користування оптико-волоконною лінією. До речі, користування мережею ІНТЕРНЕТ безкоштовне для всіх та цілодобове для мешканців гуртожитку. Загалом кожний п’ятий навчальний кабінет комп’ютерний, а всі лекційні аудиторії обладнано мультимедійною технікою. Нині коледж має три навчальних корпуси, гуртожиток, студентське кафе, корпус господарсько-допоміжних приміщень, стадіон та спортивне містечко. Для молодого покоління створені всі умови для навчання і для нормальної життєдіяльності: студенти безкоштовно забезпечуються підручниками та навчальними виданнями бізнес-коледжу, працює медичний пункт,
 
спортивний і тренувальний зали, 27 спортивних секцій, гуртків і факультативів.

Порада сьома: подумайте, в якому середовищі ви опинитеся?

   Вища освіта виконує функцію соціалізації молодих людей (засвоєння знань, цінностей і норм, які притаманні оточуючому середовищу), а також їх інтеріоризації, тобто впливу середовища на формування свідомості та розумових здібностей. В суспільстві, яке нас оточує, є і позитивні і негативні явища. Наші прагнення спрямовані на те, щоб вплив негативу на студентів був мінімальним. І тому значна увага в коледжі приділяється розвитку здібностей кожного студента. Щосеместрово визначаємо персональний рейтинг кожного із 1500 студентів і кожної академічної групи, відпрацьована їх моральна та матеріальна системи заохочення. У закладі активно працюють різні громадські організації. І як результат – за останні сім років серед студентів коледжу не зафіксовано жодного кримінального правопорушення. Окремо слід згадати про співпрацю бізнес-коледжу із міжнародними організаціями: Корпусом Миру США (проекти „Молодіжний розвиток” та „Викладання англійської мови як іноземної”), Міністерством національної освіти Франції (програми S.A.M.E.D.I. та МЕТЕОРИТ – обмін та стажування студентів у банках Франції. На базі коледжу відкрито регіональний Інститут підприємництва CISCO за підтримкою Корнельського університету, США. Маємо усталену співпрацю із нашим першим європейським партнером – асоціацією „EUROPEN”, ФРН. Ось таким нині є життя Черкаського державного бізнес-коледжу – цікавим, насиченим, різноманітним. А більш детальну інформацію про Черкаський державний бізнес-коледж ви завжди можете знайти в Інтернеті на нашому сайті: http://www.business-college.com.ua/