• (0472) 64-10-00
  • CSBC@www.business-college.com.ua

Навчальний заклад було відкрито в 1966 році відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 07 листопада 1963 р. № 1210 на виробничій базі Черкаського хімічного комбінату (зараз – ПАТ «Азот»). Перша назва – технічне училище № 2 м. Черкаси. В подальшому заклад реорганізовувався: у 1984 р. – у середнє професійно-технічне училище № 10 м. Черкаси, у 1991 р. – вище професійне училище № 10 м. Черкаси. 1985 року добудовано навчальний корпус № 2, у 2011р. завершено реконструкцію навчального корпусу №1.

Перші 25 років своєї діяльності навчальний заклад займався підготовкою фахівців, в основному, для ПАТ «Азот». Найбільш відомими випускниками тих років були Корчака Микола Іванович (головний інженер ПАТ «Азот»), Шепель Володимир Петрович (голова Ради Черкаської обласної профспілки працівників хімічної і нафтохімічної галузей промисловості), Шолудько Петро Іванович (начальник цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ПАТ «Азот»), Калько Тетяна Георгіївна (майстер виробничого навчання технічного училища № 2 м. Черкаси).

З метою подальшого розвитку національної освіти, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення нової сучасної моделі вищого навчального закладу в рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального Міністерства освіти, науки, технології і досліджень ФРН та Міністерства освіти України в 1995 році у закладі був створений структурний підрозділ – Модельний навчальний центр з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності (наказ Міністерства освіти України від 30 червня 1995 р. № 195).

У зв’язку з впровадженням інноваційних технологій професійно-практичного навчання та відповідно до подання Черкаської обласної державної адміністрації ВПУ № 10 м. Черкаси було реорганізовано у Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (наказ Міністерства освіти України від 9 січня 1997 року № 5).

Необхідність забезпечення якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і «бакалавр» та реалізація в повній мірі системи ступеневої освіти спонукали реорганізувати Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців у Черкаський державний бізнес-коледж. Реорганізація відбулася 29 серпня 2000 року за погодженням Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України (наказ № 412 Міністерства освіти і науки України).

Черкаський державний бiзнес-коледж сьогодні – це три навчальнi корпуси, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складає 8663,4 кв.м. Маємо стадiон та два спортивних мiстечка, територія налічує понад 2 га.

Наразі бізнес-коледж здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями «Молодший спеціаліст» та «Бакалавр» за 8 спеціальностями денної та заочної форми навчання на п’ятьох відділеннях: «Економіки», «Підприємництва та маркетингу», «Обліку та фінансів», «Інформаційних технологій», «Дизайну». За час існування закладу підготовлено понад 22000 кваліфікованих фахівців для Черкаського регіону та України.

Наші випускники (за бажанням) можуть продовжити навчання за програмами Київського національного університету технологій та дизайну на ІІІ або V курсах. Навчання проводиться на базі Черкаського державного бізнес-коледжу в рамках освітньо-наукового кластеру. Випускники бакалавріату мають можливість продовжити навчання у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія) за освітнім рівнем «Магістр».

Освітній процес у бізнес-коледжі забезпечують 2 випускові кафедри та 9 циклових комісій, на яких працює 85 штатних викладачів, із них 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, 27 викладачів-методистів та старших викладачів. 28 викладачів пройшли навчання та стажування у ФРН, Канаді, США, Польщі, Ірландії, Латвії, Великій Британії, Чеській Республіці та отримали міжнародні сертифікати. 10 викладачів працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними дослідженнями. Педагогічними працівниками бізнес-коледжу підготовлено понад 216 авторських навчальних видань для студентів.

Oдин із найкращих показників вищої освіти України – середній вік викладачів коледжу – 42 роки, а викладачів з науковими ступенями – 39 років.

Викладачі бізнес-коледжу постійно працюють над удосконаленням авторських освiтнiх програм, якi забезпечили б високоякiсну професійно-практичну пiдготовку випускників, конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологiй, активізацією пізнавальної діяльності студентів в умовах інтегрованого освітнього простору, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв.

У 1985 році навчальний заклад вперше атестовано для надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти.

У 1995 році розпочато проведення навчальних занять студентів економічних спеціальностей в умовах моделювання підприємницької діяльності

У 2001 році в коледжі запроваджено підготовку бакалаврів.

У 2003 році коледж нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців комерційної діяльності та впровадження інноваційних технологій навчання. Коледж вперше пройшов державну акредитацію з напряму «Економіка і підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

У 2004 році коледж визнано Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції в Черкаській області в номінації «Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти».

У 2008 році коледж нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу.

У 2009 році коледж нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України з активну участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів спеціальності «Комерційна діяльність».

У 2009 році коледж визнано Переможцем серед ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації в рамках національної програми «Діловий імідж України. Національні досягнення» та нагороджено срібною відзнакою «Визнання року-2009».

У 2011 році коледж нагороджено Грамотою Національної академії педагогічних наук України за значний вклад в організацію і проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».

У 2013 році директору бізнес-коледжу, доктору економічних наук Кукліну О.В. присвоєно вчене звання професора.

У 2015 р. бізнес-коледж повторно акредитовано строком на 10 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами підготовки «Облік і аудит», «Маркетинг», «Економіка підприємства».

У 2016 р. бізнес-коледж у конкурсі Черкаської торгово-промислової палати «Під знаком Меркурій» став Переможцем у номінації «Інновації в освіті 2016» та Лауреатом у номінації «Лідер освіти 2016»

У 2017 році спільно з Cherkasy IT Cluster започатковано волонтерський освітній проект IT KIDS, у рамках якого студенти та викладачі коледжу навчають школярів основам технологічної грамотності та базовим навичкам програмування. З метою розширення практичних навичок студентів та їхнього професійного становлення запроваджено серію профорієнтаційних лекцій для спеціалістів ІТ галузі – StudITOpen та серію англомовних лекцій від закордонних партнерів, проводяться майстер-класи та воркшопи, екскурсії студентів на виробництво; працюють студентські науково-практичні клуби: для майбутніх економістів Business Club, для маркетологів «МурCating Club» та фінансово-бухгалтерський клуб.

З метою підвищення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців та розширення міжнародних проектів у 2017 році на базі коледжу відкрито центр вивчення іноземних мов Lingua Hub, який отримав акредитацію як освітньо-екзаменаційний центр підготовки до міжнародних мовних тестів TOEFL iBT test та TOEFL Listening and Reading test.

У рамках співпраці з освітнім фондом Brain Basket Foundation та іншими громадськими організаціями оновлено три комп’ютерні лабораторії. Створено лабораторію он-лайн-навчання та три лінгвістичні лабораторії, 16 навчальних кабінетів оснащено сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням.

Бізнес-коледж є колективним членом Черкаського обласного союзу промисловців і підприємців (2001 р.), Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців (2004 р.), Черкаської торгово-промислової палати (2006 р.), Соціологічної асоціації України (2015 р). У 2015 році на базі бізнес-коледжу відкрито Черкаський навчально-консультаційний центр Київського національного університету технологій та дизайну та розпочато підготовку за двома спеціальностями освітнього рівня «Бакалавр»: «Комп’ютерні науки» та «Дизайн» і за чотирма спеціальностями освітнього рівня «Магістр»: «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Комп’ютерні науки».

З метою сприяння розвитку малому та середньому бізнесу коледжем спільно з Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА та Фондом Василя Хмельницького К. Fund запроваджено проект «Школа малого і середнього підприємництва» у м. Черкаси.

Навчальний заклад з моменту заснування розвиває широкі міжнародні зв’язки. З 1975 по 1989 рік відбувалися обміни студентів та педагогічних працівників з партнерами з м. Біттерфельд, НДР, з 1993 по 1999 рік – з партнерами з м. Ганновер, ФРН. Заклад першим в Україні у 1995 році започаткував співпрацю із навчальними закладами ФРН з асоціації «EUROPEN International». За підтримки уряду ФРН та Міністерства освіти України у рамках програми ТРАНСФОРМ у 1995 – 1999 роках було отримано технічну та фінансову допомогу, що дало можливість кардинально змінити матеріально-технічну базу, залучити нових викладачів, провести їх стажування у ФРН, повністю припинити підготовку за робітничими спеціальностями та відкрити сучасні спеціальності, яких потребував ринок праці у Черкаський області.

З 2002 року заклад бере участь у проекті Уряду США «Молодіжний розвиток», у рамках якого у бізнес-коледжі постійно працюють волонтери Корпусу Миру США. У 2008 року бізнес-коледж брав участь у роботі регіонального Інституту підприємництва CISCO за підтримки Стенфордського та Корнельського університетів, США. Четверо викладачів брали участь у Програмах Американських Рад з міжнародної освіти «Відкритий світ» та Державного Департаменту США «Управління освітою та лідерство».

Підписано Угоду про наміри з Broward College (Florida, USA) про відкриття American College in Ukraine. Розроблено англомовну програму «Бізнес-адміністрування», за системою 2+2, яка передбачає два роки навчання в Україні і два роки у США, та отримання американського диплома освітнього рівня «Бакалавр».

Бізнес-коледж бере активну участь у Програмі академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. Перший спеціаліст Фулбрайта – помічник віце-президента з економічного розвитку коледжу Санта Фе (Флорида, США) Даг Джонс, працював у коледжі у 2017 році.

Налагоджена співпраця з коледжем Санта Фе (Флорида, США) щодо створення центру інновацій і економічного розвитку у Черкаській області на базі бізнес-коледжу. Даний проект включено у програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у Черкаській області на 2018-2020 роки.

За підтримки Міністерства освіти Франції здійснено обмін студентів за програмою S.A.M.E.D.I. та стажування студентів економічних спеціальностей у банках регіону Лімузен, Франція за програмою МЕТЕОРИТ. Студенти та викладачі бізнес-коледжу мають можливість проходити стажування на підприємствах м. Дублін (Ірландія), м. Лодзь (Польща), м. Рига (Латвія), м. Веймар (ФРН), м. Челтнем (Англія).

З 2016 року бізнес-коледж є учасником програми Європейского Союзу Erasmus+ за напрямом КА 1: академічна мобільність, у рамках якої студенти та викладачі отримують гранти на навчання та викладання у Вищій школі менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія. Вже залучено дев’ять семестрових грантів для студентів та шість для викладачів.

На замовлення Черкаського обласного центру зайнятості у 2017 році розпочали роботу курси за програмою «Підприємництво і бізнес-планування» для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

У 2017 році 49 студентів коледжу пройшли практику у країнах Європейського Союзу: Латвія, Болгарія, ФРН, Англія.