БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖА


Циклова комісія української мови та літератури

  Літературний процес 70-90-х років ХІХ століття. Частина ІI
Посібник-радник з української літератури

УДК 82.09(07)
Рекомендовано до друку рішенням
методичної ради Черкаського
державного бізнес-коледжу
Протокол № 14 від 23 травня 2005 р.

Укладач: Сидоренко О. В.

Літературний процес 70-90-х років ХІХ століття. Частина ІI
Посібник-радник з української літератури

Черкаси, 2006 - 192с.

Пропонований посібник-порадник - універсальний помічник студентів при підготовці до занять із української літератури. У частині другій навчального посібника висвітлено життєвий і творчий шлях Сидора Воробкевича, Івана Манжури, Олени Пчілки, Якова Щоголева, Івана Франка й Павла Грабовського; вміщено тексти поезій відповідно до програми з української літератури; подано докладну характеристику художніх полотен, літературні тести, диктанти та вікторини, завдання для підсумкової контрольної роботи, проблемні запитання, теми творчих робіт, рефератів. Пропонований матеріал дозволяє якнайповніше розкрити ту чи іншу тему і сприяє різнобічній підготовці студентів, підвищенню їхнього інтелектуального рівня.

Призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Може бути корисним учителям та учням старших класів загальноосвітніх шкіл.

Зміст

 

Від упорядника

6
 

Українська поезія 70-90-х років ХІХ століття

8
1

Сидір Воробкевич (огляд)

7
2

Іван Манжура (огляд)

14
3

Олена Пчілка (огляд)

15
4

Яків Щоголев (огляд)

16
5

Рекомендована література

20
 

Іван Якович Франко

21
1

Літопис життя і творчості письменника

22
1.1

Чи знаєте ви?

30
1.2

Літературна вікторина за біографією І. Франка

31
2

Політична та громадянська лірика Івана Франка

31
2.1

Збірка "З вершин і низин"

31
2.1.1

Цикл "Веснянки"

32
2.1.2

Цикл "Україна"

34
2.1.3

Цикл "Excelsior!"

36
2.2

Із збірки "Мій Ізмарагд". Цикл "Поклони"

36
2.3

Чи знаєте ви?

38
3

Схема-опора аналізу поезій зі збірки "З вершин і низин"

38
4

Сонети

39
4.1

Чи знаєте ви?

42
5

Збірка поезій "Зів'яле листя" - перлина не лише Франкової, а й світової інтимної лірики

42
5.1

Чи знаєте ви?

45
6

Опрацьовуємо критичний матеріал. С. В. Задорожна. Чому в передмові до збірки "Зів'яле листя" І. Франко зазначає, що основою для віршів послужив щоденник самогубця?

45
7

Аналіз окремих поезій збірки "Зів'яле листя"

49
7.1

. "Червона калино, чого в лузі гнешся?"

49
7.2

"Ой ти, дівчино, з горіха зерня…"

51
7.3

"Чого являєшся мені у сні?"

52
8

Світ почуттів поета (за повістю-есе Романа Горака "Тричі мені являлася любов")

54
8.1

Проблемні запитання за повістю-есе Романа Грака "Тричі мені являлася любов"

57
9

"Музична сторінка" у життєвій долі І. Франка

58
10

Поеми

59
10.1

Поема "Мойсей" - вершина поезії Івана Франка

60
10.2

План-конспект

63
10.3

Чи знаєте ви?

65
10.4

Цитатний план до прологу поеми "Мойсей" (орієнтовний зразок)

65
10.5

Аналіз поеми "Мойсей". "Народе мій, замучений, розбитий" (пролог до поеми "Мойсей")

66
10.6

Сюжет і композиція поеми. Образ пророка Мойсея

67
10.7

Поема Франка "Мойсей" - видатний твір світової літератури

70
11

Контроль і самоконтроль знань (за поемою І. Франка "Мойсей")

70
11.1

Тести

70
11.2

Завдання

72
11.3

Літературний диктант

72
11.4

Проблемні запитання

73
11.5

Перевір себе, з'ясуй ідейно-художню сутність твору (трактування проблемних запитань за поемою І. Франка "Мойсей")

74
12

Проза

81
12.1

Соціально-психологічний роман І. Франка "Перехресні стежки" - новаторське явище у розвитку української літератури

82
12.2

Творча історія роману "Перехресні стежки"

84
12.3

План-конспект

84
12.4

Аналіз роману "Перехресні стежки"

87
12.4.1

Роман про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством

87
12.4.2

Образи твору

88
12.4.3

Художні особливості роману

93
13

Контроль і самоконтроль знань (за романом І. Франка "Перехресні стежки")

94
13.1

Літературний диктант

94
13.2

Проблемні запитання

95
13.3

Перевір себе (трактування проблемних запитань за романом І. Франка "Перехресні стежки")

96
14

Драматичні твори великого Каменяра

100
14.1

Чи знаєте ви? Драма І. Франка "Украдене щастя" - найвизначніший драматичний твір. Сценічна історія "украденого щастя"

102
14.2

Аналіз драми "Украдене щастя"

102
14.2.1

"Украдене щастя" - соціально-психологічна драма. Образи головних героїв

102
14.2.2

Образ Михайла Гурмана в драмі І. Франка "Украдене щастя"

105
14.2.3

Хто в кого украв щастя?

105
15

Контроль і самоконтроль знань (за драмою "Украдене щастя")

106
15.1

Проблемні запитання

106
15.2

Охарактеризуйте образ Анни за планом

107
16

Літературно-критичні та публіцистичні твори художника слова

108
17

Світове значення спадщини Івана Франка. Вшанування пам'яті письменника в Україні та за рубежем

108
18

Видатні діячі історії та культури про Івана Франка

111
19

Письменники і літературознавці про творчість Каменяра

112
20

Готуємось до тематичного заліку

113
20.1

Життєвий і творчій шлях Івана Франка. Тести. популярною народною піснею?

113
20.2

Тематична робота

116
21

“Готуємось до контрольної роботи. Теми творчих робіт

118
22

Готуємось до виступів. Теми рефератів

118
23

Рекомендована література

119
 

Павло Арсенович Грабовський

120
1

Короткий літопис життя і творчості

120
2

"Я не співець чудовної природи..." (про творчість Павла Грабовського)

122
 

"До Русі-України"

122
 

"До українців"

123
 

"Орли"

124
 

"Дітям"

126
 

"Трудівниця"

127
 

"До Н. К. С"

130
 

"Я не співець чудовної природи..."

132
 

"Уперед"

133
 

"Надія"

135
 

"До Б. С-го"

137
3

"Веснянки"

139
4

Грабовський-перекладач

143
5

Що спонукало П. Грабовського викласти свої погляди щодо завдання поета і поезії?

146
5.1

Переказ статті Грабовського "Дещо про творчість поетичну"

146
6

"Мов ангела, тебе я стрінув..." (матеріали до реферату)

148
6.1

Чаруюча посестра П. Грабовського

157
7

Штрихи до портрета

158
7.1

Зовнішність П. Грабовського

158
7.2

Тюремні будні

158
7.3

Зустріч по дорозі на заслання

159
7.4

Клуб шахістів

159
7.5

Обдурив

159
7.6

Ходіння по муках

160
8

Відгуки про творчість та особистість П. Грабовського. 160 П. А. Грабовський про себе

160
9

Чи знаємо ми творчість Павла Грабовського?

162
9.1

Конкурс ерудитів

162
9.2

Фразеологічна вікторина

164
10

Питання та практичні завдання (за творчістю П. А. Грабовського)

164
11

Готуємось до виступів. Теми рефератів

166
12

Рекомендована література

167
 

Список використаних джерел

168
 

Додаток А. Список біографічно-художніх творів

170
 

Додаток Б. Короткий літературознавчий словник

172
 

Додаток В. Відповіді

189
 

Про автора

191

@    черкаський державний бізнес-коледж